PÅ REDMIND BYGGER VI TILLSAMMANS

Redmind grundades 2011 och 2014 började vår resa mot att arbeta mer med helhetseffekt och leverans hos kund och med mindre fokus på individuell beläggning. Genom att rikta oss mer mot små-medelstora bolag gav vi oss möjligheten att verkligen göra skillnad hos våra kunder genom att leverera helhetslösningar baserat på kundens enskilda behov. Med ökat fokus på att bredda våra kompetenser och att tillgängliggöra våra konsulter för intern assistans, har vi möjlighet att erbjuda ett bredare utbud av tjänster och paket.

Nyckelspelare, konsulttjänst

Ibland behöver du fylla en roll eller en kompetenslucka. Om det sedan visar sig att du behöver en kombination av kompetenser eller en annan kompetens så kan vi ordna det gemensamt.Gemensamt för Redminds konsulter 

 • Duktiga konsulter med den spets och bredd som krävs för att fungera i och runt en agil utvecklingsorganisation
 • Våra konsulter har alltid hela Redmind med sig på uppdrag. Har vi inte detaljkunskapen om något tar vi hjälp av en kollega.
 • Konsulter som håller sig à jour. Vi lägger ner mycket tid på att lära oss nya verktyg och metoder, omvärldsbevaka och lära av varandra.
 • Konsulter som har övat sig inom flera roller och löser problem i team. På det sättet har alla våra konsulter en större förståelse för den kontext de verkar i
 • Konsulter som leder sig själva. De uppdrag vi har inom agila utvecklingsteam påminner ofta om varandra. Det gör våra konsulter rustade för att agera självständig och ge råd utifrån hela Redminds tidigare erfarenheter

20161219_Redmind_8439_omoss

Change agent, konsulttjänst

Behöver du hjälp av ett mer omfattande slag, t.ex. av någon som är van att initiera och bidra till förändring? Då kan en av våra change agents, i team eller individform, vara behjälpliga. Här ser vi att ert team drar nytta av någon som kan förändra hela team eller avdelningar till nya arbetssätt med lättviktiga och moderna arbetsmetoder:

 • En konsult som kan leda/agera rådgivare
 • Har ett helhetsperspektiv på team-/avdelningsnivå
 • Change agent – positiv kraft till förändring
 • Efterlämnar en långsiktig mer djupgående effekt. Vi försöker alltid att lämna ett arbetssätt efter oss, därför finns vi alltid tillgängliga som stöd även efter lämnat uppdraget. Vår ”Concierge Service” är utformad för att kunna hjälpa till med detta

20161219_Redmind_9236_omoss

Partnerskap

Ibland behöver våra kunder påbörja en något större förändringsresa. Ofta finns ett övergripande mål eller ett strukturellt problem att lösa men vägen till målbilden är mer vagt definierad. I andra fall är kunden en startup som behöver göra en pivot och/eller omorganisera sig för att möta en ny eller förändrad kundbas. Riskerna i förändringen är större men också vinsterna om förändringen lyckas. I dessa fall arbetar vi med delad risk och en tydlig effektbaserad ersättningsmodell där vi tar del av det goda resultat vi skapar i bolaget. Karaktärsdrag för hur ett sådant partnerskap kan se ut:

 • Vi genomför en initial utredning för att fånga utmaningarna övergripande och fångar underliggande problematik
 • Vi går ofta in flera personer i olika delar av bolaget, för att sedan kunna ändra uppsättning allt eftersom hinder undanröjs och nya utmaningar tar vid
 • Vi anpassar våra initiala teorier löpande efter att vi lär oss organisationen och ser nya utmaningar
 • Vi arbetar med småskaliga experiment och följer upp förändringen ofta
 • Vi delar på risken efter överenskommelse. Det kan se ut på olika sätt för olika bolag. Exempel på riskdelning är ersättning efter resultat eller att vi går in som delägare i bolaget

Gustav Hörnberg

1. Vad gör du om dagarna?

Jag testar ny funktionalitet som mitt team bygger och jag ser till att det vi bygger är rätt sak. Men främst sprider jag kunskap om vår produkt och kvalitet hos kunden.

2. Hur kommer det sig att du arbetar just på Redmind?

För att jag aldrig varit anställd på en arbetsplats tidigare där alla medarbetare/kollegor är så fantastiska!

3. Vad är det bästa med ditt arbete?

Att se förändringen. När jag ser omedelbar effekt av det jag gör blir jag extremt tillfredsställd.

4. Vad får dig engagerad?

Komplexa situationer där min sociala kompetens kommer väl till pass, över allt annat.

5. Berätta något (personligt) om dig!

Längtar till dagen då jag introducerar tv-spel för mina barn!

Helena Wenzin

1. Vad gör du om dagarna?

Jag skapar struktur och trygghet i teamets testning. Kommunicerar mycket med teamet och kollegor på uppdraget för att vi tillsammans ska hitta bästa vägarna framåt.

2. Hur kommer det sig att du arbetar just på Redmind?

Det kändes helt rätt från första mötet. Ett mindre företag där kollegor bryr sig om varandra. Stöd och massor av kunskap, som villigt delas ut till behövande är toppen!

3. Vad är det bästa med ditt arbete?

När ditt team lyckas och förbättringsarbete börjar ge utslag som syns och märks.

4. Vad får dig engagerad?

Andra engagerade och inspirerande människor! Tillsammans kommer man mycket längre än om man jobbar ensam.

5. Berätta något (personligt) om dig!

Har ett enormt tålamod ibland. Har spelat nästan 2000 banor i Candy Crush.

JONAS ALLARED

1. Vad gör du om dagarna?

Coachar och mentorerar team och individer (främst) inom agil utveckling

2. Hur kommer det sig att du arbetar just på Redmind?

På Redmind har jag fullt med engagerade, duktiga, inspirerande kollegor som gör livet enklare. Tillsammans är vi ett otroligt team.

3. Vad är det bästa med ditt arbete?

Att jag har möjlighet och utrymme att göra det jag brinner för. När något behöver göras får man direkt stöttning från sina fantastiska kollegor och så blir det gjort.

4. Vad får dig engagerad?

Intresserade och engagerade kollegor, både på Redmind och ute på uppdrag. Att få hjälpa människor förbättra sitt arbete är väldigt givande för mig.

5. Berätta något (personligt) om dig!

Konditionsidrottare som är ett stort fan av amerikansk fotboll och tycker om att laga praliner. Har ofta fluga på mig.