ERBJUDANDE

agile

AGILE KICKSTART

Utbildning med fokus på varför, teamvärderingar, Definition of Done, mötesfacilitering. Passar team som precis ombildats, nya team eller team som kört fast

Kontakta oss ang. Agile Kickstart

 

lab

LAB DAY

Heldagsworkshop i form av Ship-it/hack day för utvecklare, testare, osv. eller ett helt tvärfunktionellt team. Under dagen finns Redmindkonsulter med i labteamen och delar med sig av sin kunskap. Redmind tar fram intressanta case att välja mellan! Avslutas med demo, prisutdelning och AW på Redminds kontor. En energiinjektion till ditt team! Passar för team som behöver ny inspiration och vill ta sig an nya sätt att arbeta.

Kontakta oss ang. Lab Day

 

health

HEALTH CHECK KVALITET OCH FLÖDE

Värdekedjeanalys (input, flöde, output, feedbackloopar, beroenden)
Automatiseringsmognad, branching och configuration management, Testmognad, Organisationsstruktur/kunskapsspridning samt Personberoenden. Passar team eller organisationer som har någon form av flödes- eller kvalitetutmaning eller bara vill utvecklas

Kontakta oss ang. Health Check

 

kom

KOM IGÅNG MED KODANALYS

Vi sätter upp SonarQube och vilka regler teamet vill använda samt ett nytt workflow för reviews. Uppföljningsworkshop efter två veckor för att sätta igång nästa steg. Passar för team som lägger ner mycket tid på kodstandards i reviews eller team som inte har kodreview alls.

 

Kontakta oss ang. kodanalys

 

KVALITETSCOACHNING

Utbildning och coachning inom Quality Assistance, till exempel Continuous Delivery och test, automatisering inom test, teststrategi, API-tester, verktyg för kvalitetsförespråkare i team, sätt att arbeta som ger produktkvalitet som par-testning, BDD och testbarhet. Passar för team som behöver hjälp att förstå hur alla bidrar till kvalitet, personer som behöver nya moderna sätt att introducera kvalitetskoncept för hela team.

Kontakta oss ang. KVALITETSCOACHNING

 

Start-up-hjälp

Vi kan hjälpa till med allt från kontakter, hur en finansieringspitch ska se ut, hur man tänker långsiktigt med produkten även när man inte har tid/pengar att göra allt ”rätt” eller ”färdigt” eller bara komma och hänga med Redmind för att få lite roliga idéer. Passar för den som går i start-up-tankar eller redan kört igång.

Kontakta oss ang. START-UP-HJÄLP

 

 

Concierge-service

Även när Redmind rent fysiskt har lämnat ert team så finns vi ändå till hands. Använd vår concierge service för att ta hjälp på baserat på behov. Vi följer upp ert team och hjälper er att fortsätta att utvecklas. Passar för team som tidigare har tagit hjälp av oss och vill kunna fortsätta ta hjälp vid behov eller team som behöver handledning och uppföljning i ett lättviktigt format.

Kontakta oss ang. CONCIERGE-SERVICE

 

 

nyc

RENÄSSANSKONSULTING

Hyr en konsult men få tillgång till hela Redmind. Ibland behöver du fylla en roll eller en kompetenslucka. Om det sedan visar sig att du behöver en kombination av kompetenser eller en annan kompetens så kan vi ordna det gemensamt. Passar för alla som har ett behov att fylla i sitt team.

Kontakta oss ang. renässanskonsulting

 

Våra Case

Då vi ofta kommer djupt in i våra kunders kritiska affärsprocesser och då vi samtidigt värnar om integriteten, så väljer vi att inte gå ut med autentiska casebeskrivningar.Nedan ser du istället ett antal typcase som väl illustrerar det som är vår vardag dvs utmaningarna, hur vi löst dem samt resultaten.

 

Ta del av fler case

Typcase 1

En orolig VD kontaktade oss och berättade följande: Tid och pengar hade lagts ner på en webbapplikation men man lyckas inte uppfylla uppställda krav. Teamet kring applikationen upplevde att de skapade fler fel än de rättade. Vad skulle man göra? Var det dags att kasta in handduken? Läs om hur vi hanterade utmaningen.

LÄS OM HUR
VI HANTERADE UTMANINGEN.
Typcase 1
Kasta in handduken eller rida ut stormen?

Typcase 2

En stor aktör inom sin nisch levde i en verklighet där dygnets 24 timmar inte räckte till. Kunderna var många, försäljningen gick strålande men man hann inte riktigt med. I och med att kundbasen växte snabbt behövde organisationen också växa. Man började ta genvägar. Läs om hur vi hjälpte dem till framgång.

 

LÄS OM HUR
VI HJÄLPTE DEM TILL FRAMGÅNG
Typcase 2
När man sprungit för fort och verkligheten kommer ikapp

Typcase 3

Detta företag var framgångsrikt och ambitiöst. De var på god väg mot en fungerande utvecklingsorganisation. De besatt hög intern teknisk kompetens, men de insåg att de behövde viss guidning för att nå hela vägen i mål vad gällde arbetssätt, automatisering, tester och testprocesser. Läs om hur vi hjälpte dem att leverera oftare och med högre kvalitet.

LÄS OM HUR
VI HJÄLPTE DEM ATT LEVERERA OFTARE OCH MED HÖGRE KVALITET.
Typcase 3
Ibland behöver man bara en knuff i rätt riktning!
Det är vi som är Redmind
Vi värdesätter människan före affären, samarbete framför enskilda prestationer, långsiktig effekt framför kortsiktigt resultat och vi gör det vi säger!